Våre Tjenester

Hos oss skal det være enkelt å være kunde. Se prisliste for komplett oversikt av våre tjenester.

Bolig- og tilstandsrapport

Utarbeidelse av bolig- og tilstandsrapporter, da i hovedsak ved salg av boliger/leiligheter.

Skadetaksering av bygning og innbo

Taksering av skader på bygninger og innbo ved vannskader, brannskader, innbrudd, eller etter utleie.

Bistand

Bistand i forbindelse med overtakelse og reklamasjon etc.


Verditakst

Trenger du verditakst på din bolig, leilighet, tomt, etc. har vi god erfaring.


Trykktest & Termografi

Trykktesting og termografi av bygg benyttes til å dokumentere kvalitet eller avdekke feil og mangler i bygningskallet

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Taksering av Næringseiendom, Næringsbygg og Utbyggingsområder.

Har du næringseiendom eller næringsbygg du trenger vurdert er det bare å ta kontakt.

Om Oss

Om Oss

Med god erfaring fra taksering av bygning og eiendom er vi et godt valg når du trenger en fagmessig vurdering av din eiendom og bygningsmasse.

A-Tax har Sør-Rogaland som primært arbeidsområde, og har kundemasse fra Stavanger og Sandnes, til Gjesdal, Bryne og Egersund. Men vi strekker oss alltid langt for kundens behov og kan også tilby tjenester i andre deler av landet.

Vi innehar sertifiseringer fra organer som Norsk Takst og Norsk Naturskade Pool og kan tilby tjenester som Boligsalgsrapport, tilstandsrapport, skaderapport og verditakst.

PERSONVERN
A-Tax AS og utførende takstmann behandler enkelte personopplysninger om kunden som trengs for å utarbeide rapporten.

A-Tax AS henter i noen tilfeller opplysninger fra en tredjepart. Det kan være kilder fra offentlige registre, for eksempel adresseoppslag og matrikkelopplysninger.

For sikre oss at behandling av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielle personer i foretaket som har tilgang til informasjon som oppgis/innhentes.

Du har til enhver til rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Du skal ha rett til å få personopplysninger om deg selv slettet av den uten ugrunnet opphold, dersom ikke særlig unntak kommer til anvendelse. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

Hvis du ønsker mer informasjon om personopplysninger eller er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss på post@a-tax.no

Våre Ansatte

Torbjørn Madland
Torbjørn Madland
Grunnlegger og Daglig Leder

"En grundig tilstandsrapport av en bolig vil ikke bare være en trygghet for kjøper, men også for selger som minimerer risiko for konflikt i sammenheng med boligsalg."